آواره

Hercai

عشقی غیر ممکن که زاده انتقام است. شخصی به نام میران به عنوان تاجر وارد شهری می شود و مراوداتش را با خانواده شاداوعلوها بیشتر می کند و در نهایت نوه نصوح شاداوعلو(ریّان) را خواستگاری می کند. از آنجا که ریّان نوه تنی نصوح نیست و میران خواستگار واقعا خوبی محسوب می شود، نصوح می خواهد نوه واقعی خود را به میران بدهد و …
people رده سنی:
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: MIA Yapim
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  آواره فصل 01

  7.7

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 12171
  7.7

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 4028
  7.7

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 3631
  8.8

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 3400
  7.7

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 2939
  7.7

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 3076
  9

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 2852
  7.4

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 3013
  7.6

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 2742
  7.6

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 2669
  7.7

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 2806
  7.7

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 2665
  7.7

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 2584
  7.7

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 2680
  7.7

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 2971
  7.7

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 2396
  7.7

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 2602
  7.7

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 2825
  7.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 2464
  7.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 2338
  8.4

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 2442
  8.4

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 2159
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 2477
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 3392
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  خلاصه فصل 01 آواره

  7.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 2106
  7.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 1606
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  آواره فصل 02

  7.9

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 3408
  7.9

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 2255
  7.9

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 2136
  7.9

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 2306
  7.9

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 2086
  7.9

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 2008
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 2112
  8.8

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 2033
  8.8

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 1737
  8

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 1855
  8.2

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 1827
  7.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 1816
  9

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 1755
  9

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 1619
  9

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 1698
  9

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 1866
  8.9

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 2014
  9

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 2089
  8.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 1966
  8.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 1464
  8.7

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 1600
  8.9

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 1497
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 1514
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 1592
  9.4

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 1470
  9.4

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 1419
  9.4

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 1470
  9.6

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 1519
  9.6

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 1464
  9.6

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 1397
  8.3

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 1429
  8.3

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 1353
  8.3

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 1310
  9.1

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 1365
  9.1

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 1281
  9.1

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 1310
  9.2

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 1319
  9.2

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 1759
  9.2

  قسمت سی و نهم

  Episode 39
  remove_red_eye 1663
  9.5

  قسمت چهلم

  Episode 40
  remove_red_eye 1222
  9.5

  قسمت چهل و یکم

  Episode 41
  remove_red_eye 1242
  9.5

  قسمت چهل و دوم

  Episode 42
  remove_red_eye 1279
  9.3

  قسمت چهل و سوم

  Episode 43
  remove_red_eye 1220
  9.3

  قسمت چهل و چهارم

  Episode 44
  remove_red_eye 1234
  9.3

  قسمت چهل و پنجم

  Episode 45
  remove_red_eye 1241
  9.2

  قسمت چهل و ششم

  Episode 46
  remove_red_eye 1194
  9.2

  قسمت چهل و هفتم

  Episode 47
  remove_red_eye 1211
  9.2

  قسمت چهل و هشتم

  Episode 48
  remove_red_eye 1319
  9.1

  قسمت چهل و نهم

  Episode 49
  remove_red_eye 1229
  9.1

  قسمت پنجاهم

  Episode 50
  remove_red_eye 1238
  9.1

  قسمت پنجاه و یکم

  Episode 51
  remove_red_eye 1233
  8.9

  قسمت پنجاه و دوم

  Episode 52
  remove_red_eye 1184
  8.9

  قسمت پنجاه و سوم

  Episode 53
  remove_red_eye 1043
  8.9

  قسمت پنجاه و چهارم

  Episode 54
  remove_red_eye 1140
  9

  قسمت پنجاه و پنجم

  Episode 55
  remove_red_eye 1135
  9

  قسمت پنجاه و ششم

  Episode 56
  remove_red_eye 1101
  9

  قسمت پنجاه و هفتم

  Episode 57
  remove_red_eye 1228
  8.7

  قسمت پنجاه و هشتم

  Episode 58
  remove_red_eye 1165
  8.7

  قسمت پنجاه و نهم

  Episode 59
  remove_red_eye 1206
  8.7

  قسمت شصتم

  Episode 60
  remove_red_eye 1119
  8.5

  قسمت شصت و یکم

  Episode 61
  remove_red_eye 1003
  8.5

  قسمت شصت و دوم

  Episode 62
  remove_red_eye 1150
  8.5

  قسمت شصت و سوم

  Episode 63
  remove_red_eye 1098
  8.8

  قسمت شصت و چهارم

  Episode 64
  remove_red_eye 1095
  8.8

  قسمت شصت و پنجم

  Episode 65
  remove_red_eye 1143
  8.8

  قسمت شصت و ششم

  Episode 66
  remove_red_eye 1189
  8.8

  قسمت شصت و هفتم

  Episode 67
  remove_red_eye 1050
  8.8

  قسمت شصت و هشتم

  Episode 68
  remove_red_eye 1220
  8.8

  قسمت شصت و نهم

  Episode 69
  remove_red_eye 1010
  8.8

  قسمت هفتادم

  Episode 70
  remove_red_eye 802
  8.8

  قسمت هفتاد و یکم

  Episode 71
  remove_red_eye 828
  8.8

  قسمت هفتاد و دوم

  Episode 72
  remove_red_eye 900
  8.8

  قسمت هفتاد و سوم

  Episode 73
  remove_red_eye 737
  8.8

  قسمت هفتاد و چهارم

  Episode 74
  remove_red_eye 562
  8.8

  قسمت هفتاد و پنجم

  Episode 75
  remove_red_eye 565
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید