آواره

Hercai

عشقی غیر ممکن که زاده انتقام است. شخصی به نام میران به عنوان تاجر وارد شهری می شود و مراوداتش را با خانواده شاداوعلوها بیشتر می کند و در نهایت نوه نصوح شاداوعلو(ریّان) را خواستگاری می کند. از آنجا که ریّان نوه تنی نصوح نیست و میران خواستگار واقعا خوبی محسوب می شود، نصوح می خواهد نوه واقعی خود را به میران بدهد و …
people رده سنی:
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: MIA Yapim
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  آواره فصل 01

  7.7

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 12074
  7.7

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 3977
  7.7

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 3592
  8.8

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 3370
  7.7

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 2907
  7.7

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 3028
  9

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 2824
  7.4

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 2972
  7.6

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 2708
  7.6

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 2636
  7.7

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 2782
  7.7

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 2645
  7.7

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 2567
  7.7

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 2666
  7.7

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 2953
  7.7

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 2379
  7.7

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 2577
  7.7

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 2791
  7.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 2430
  7.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 2313
  8.4

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 2421
  8.4

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 2134
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 2452
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 3349
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  خلاصه فصل 01 آواره

  7.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 2088
  7.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 1593
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  آواره فصل 02

  7.9

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 3377
  7.9

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 2236
  7.9

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 2113
  7.9

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 2290
  7.9

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 2069
  7.9

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 1996
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 2096
  8.8

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 2009
  8.8

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 1720
  8

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 1838
  8.2

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 1813
  7.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 1802
  9

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 1736
  9

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 1600
  9

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 1683
  9

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 1843
  8.9

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 1982
  9

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 2074
  8.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 1943
  8.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 1449
  8.7

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 1580
  8.9

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 1480
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 1498
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 1573
  9.4

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 1456
  9.4

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 1409
  9.4

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 1462
  9.6

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 1509
  9.6

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 1456
  9.6

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 1389
  8.3

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 1412
  8.3

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 1341
  8.3

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 1300
  9.1

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 1357
  9.1

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 1268
  9.1

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 1297
  9.2

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 1298
  9.2

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 1740
  9.2

  قسمت سی و نهم

  Episode 39
  remove_red_eye 1628
  9.5

  قسمت چهلم

  Episode 40
  remove_red_eye 1210
  9.5

  قسمت چهل و یکم

  Episode 41
  remove_red_eye 1233
  9.5

  قسمت چهل و دوم

  Episode 42
  remove_red_eye 1255
  9.3

  قسمت چهل و سوم

  Episode 43
  remove_red_eye 1211
  9.3

  قسمت چهل و چهارم

  Episode 44
  remove_red_eye 1217
  9.3

  قسمت چهل و پنجم

  Episode 45
  remove_red_eye 1220
  9.2

  قسمت چهل و ششم

  Episode 46
  remove_red_eye 1181
  9.2

  قسمت چهل و هفتم

  Episode 47
  remove_red_eye 1200
  9.2

  قسمت چهل و هشتم

  Episode 48
  remove_red_eye 1303
  9.1

  قسمت چهل و نهم

  Episode 49
  remove_red_eye 1207
  9.1

  قسمت پنجاهم

  Episode 50
  remove_red_eye 1218
  9.1

  قسمت پنجاه و یکم

  Episode 51
  remove_red_eye 1220
  8.9

  قسمت پنجاه و دوم

  Episode 52
  remove_red_eye 1165
  8.9

  قسمت پنجاه و سوم

  Episode 53
  remove_red_eye 1025
  8.9

  قسمت پنجاه و چهارم

  Episode 54
  remove_red_eye 1126
  9

  قسمت پنجاه و پنجم

  Episode 55
  remove_red_eye 1120
  9

  قسمت پنجاه و ششم

  Episode 56
  remove_red_eye 1086
  9

  قسمت پنجاه و هفتم

  Episode 57
  remove_red_eye 1201
  8.7

  قسمت پنجاه و هشتم

  Episode 58
  remove_red_eye 1143
  8.7

  قسمت پنجاه و نهم

  Episode 59
  remove_red_eye 1186
  8.7

  قسمت شصتم

  Episode 60
  remove_red_eye 1094
  8.5

  قسمت شصت و یکم

  Episode 61
  remove_red_eye 984
  8.5

  قسمت شصت و دوم

  Episode 62
  remove_red_eye 1121
  8.5

  قسمت شصت و سوم

  Episode 63
  remove_red_eye 1067
  8.8

  قسمت شصت و چهارم

  Episode 64
  remove_red_eye 1071
  8.8

  قسمت شصت و پنجم

  Episode 65
  remove_red_eye 1118
  8.8

  قسمت شصت و ششم

  Episode 66
  remove_red_eye 1156
  8.8

  قسمت شصت و هفتم

  Episode 67
  remove_red_eye 1011
  8.8

  قسمت شصت و هشتم

  Episode 68
  remove_red_eye 1152
  8.8

  قسمت شصت و نهم

  Episode 69
  remove_red_eye 960
  8.8

  قسمت هفتادم

  Episode 70
  remove_red_eye 736
  8.8

  قسمت هفتاد و یکم

  Episode 71
  remove_red_eye 735
  8.8

  قسمت هفتاد و دوم

  Episode 72
  remove_red_eye 774
  8.8

  قسمت هفتاد و سوم

  Episode 73
  remove_red_eye 504
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید