جنگجو

Savasci

در مجموعه تلویزیونی جنگجو ، یک تیم سربازان بسیار تحصیل کرده از داستان، برجسته خواهد شد و به جنگ با بی عدالتی و توطئه هایی بر علیه کشورشان برمی خیزند تا پرچم کشورشان را برافراشته نگه دارند .
people رده سنی: Not Rated
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: Limon Film
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  جنگجو فصل 01

  6.1

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 4499
  6.1

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 1311
  6.1

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 1199
  6.1

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 1287
  6.1

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 941
  6.1

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 856
  6.1

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 824
  6.1

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 749
  6.3

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 870
  6.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 726
  6.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 748
  6.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 673
  6.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 639
  6.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 597
  6.3

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 669
  6.3

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 628
  6.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 724
  6.3

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 660
  6.3

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 609
  6.3

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 583
  6.3

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 570
  6.3

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 686
  6.3

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 584
  6.3

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 593
  6.1

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 618
  6.1

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 804
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  جنگجو فصل 02

  6.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 841
  6.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 638
  6.3

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 1057
  6.3

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 734
  6.3

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 626
  6.3

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 838
  6.3

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 546
  6.3

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 508
  6.3

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 512
  6.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 513
  6.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 467
  6.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 481
  6.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 613
  6.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 463
  6.4

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 570
  7.1

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 560
  7.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 448
  8.6

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 486
  8.6

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 471
  8.6

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 528
  8.6

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 453
  8.6

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 835
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  جنگجو فصل 03

  6.2

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 549
  6.2

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 265
  6.2

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 264
  6.2

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 251
  6.2

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 253
  6.2

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 199
  6.2

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 226
  6.2

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 221
  6.2

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 210
  6.2

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 168
  6.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 204
  6.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 204
  6.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 204
  6.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 195
  6.3

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 189
  6.3

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 152
  6.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 150
  6.3

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 147
  6.3

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 154
  6.3

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 101
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید