برخورد (تصادف)

Çarpişma

داستانی از چهار خانواده که در تصادف اتومبیل زندگیشان به هم گره می خورد.

people رده سنی: Not Rated
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: Ay Yapim
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  برخورد (تصادف) فصل 01

  9.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 10181
  9.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 3159
  8.9

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 2322
  8.9

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 2083
  8.6

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 2165
  8.6

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 1833
  8.7

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 1737
  8.7

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 1754
  9.1

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 1638
  9.1

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 1468
  9.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 1411
  9.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 1490
  9.2

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 1567
  9.2

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 1392
  9.2

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 1443
  9.2

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 1256
  9.1

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 1215
  9.1

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 1295
  9

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 1215
  9

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 1177
  9.4

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 1257
  9.4

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 1234
  9.3

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 1157
  9.3

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 1083
  9.2

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 1073
  9.2

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 1135
  9

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 1068
  9

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 981
  9.2

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 990
  9.2

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 976
  9.3

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 976
  9.3

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 951
  9.3

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 983
  9.3

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 942
  9.3

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 977
  9.3

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 921
  9.5

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 932
  9.5

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 889
  9.5

  قسمت سی و نهم

  Episode 39
  remove_red_eye 946
  9.5

  قسمت چهلم

  Episode 40
  remove_red_eye 922
  9.5

  قسمت چهل و یکم

  Episode 41
  remove_red_eye 998
  9.5

  قسمت چهل و دوم

  Episode 42
  remove_red_eye 1132
  9.5

  قسمت چهل و سوم

  Episode 43
  remove_red_eye 783
  9.5

  قسمت چهل و چهارم

  Episode 44
  remove_red_eye 719
  9.6

  قسمت چهل و پنجم

  Episode 45
  remove_red_eye 702
  9.6

  قسمت چهل و ششم

  Episode 46
  remove_red_eye 803
  8.7

  قسمت چهل و هفتم

  Episode 47
  remove_red_eye 806
  8.7

  قسمت چهل و هشتم

  Episode 48
  remove_red_eye 1764
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید