فلش

The Flash

داستان سریال در مورد بری آلن است، کسی که بعد از انفجار در آزمایشگاه S.T.A.R و قرار گرفتن در معرض ذرات شتاب دهنده به کما می‌رود. چند ماه بعد از کما بیرون می‌آید و متوجه سرعت و قدرتی عجیب درون خود می‌شود که این امکان را به او می‌دهد تا در سنترال سیتی مثل یک فرشته‌ی نگهبان که قابل رویت نمی‌باشد، حرکت کند. در حال حاضر تنها دوستان بری می دانند که او تبدیل به سریعترین مرد زنده جهان شده است. اما او بزودی متوجه می شود که تنها کسی نیست که در هنگام انفجار، قدرت فرا انسانی به دست آورده و افراد دیگری هم هستند که این قدرت را به دست آورده اند...
people رده سنی: TV-PG
public کشور سازنده: ایالات متحده
tv شبکه سازنده: Berlanti Productions
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  فلش فصل 01

  8.5

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 4812
  8.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 1455
  8.1

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 1205
  8.6

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 1241
  8.1

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 1124
  8.4

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 876
  8.5

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 763
  9.3

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 687
  9.4

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 709
  8.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 625
  8.3

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 607
  8.5

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 603
  8.7

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 626
  8.9

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 615
  9.7

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 591
  8.5

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 545
  9.1

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 471
  8.3

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 478
  9.1

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 460
  9.4

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 527
  8.5

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 598
  9.1

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 629
  9.6

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 1122
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  فلش فصل 02

  8.4

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 1310
  8.7

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 662
  8.4

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 591
  8.4

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 581
  8.8

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 532
  9.4

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 613
  8.3

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 477
  9.1

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 550
  8.6

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 435
  8.2

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 458
  8.9

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 488
  8.2

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 440
  9.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 433
  9.1

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 415
  8.5

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 408
  8.2

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 435
  9.1

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 451
  8.2

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 534
  7.5

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 396
  9

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 394
  8.8

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 417
  9

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 444
  9.1

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 589
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  فلش فصل 03

  8.5

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 950
  8.5

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 755
  7.8

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 577
  8.2

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 424
  7.6

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 440
  8.5

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 427
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 480
  9.2

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 514
  8.8

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 360
  8.1

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 405
  8

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 390
  7.9

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 365
  8

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 352
  7.9

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 443
  8.7

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 442
  8

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 342
  6.1

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 365
  8

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 360
  8.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 335
  9

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 383
  8.2

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 414
  9.1

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 469
  7.7

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 1243
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  فلش فصل 04

  7.5

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 428
  7.4

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 199
  7.5

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 248
  8.3

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 226
  5.2

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 189
  7.2

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 203
  8.7

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 246
  8.7

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 236
  8.6

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 186
  8.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 176
  7.8

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 170
  8

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 156
  8.1

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 153
  7.4

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 143
  9

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 180
  5.4

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 168
  7.1

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 149
  8.2

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 168
  7.6

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 159
  7.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 161
  6.6

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 176
  8

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 163
  7.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 257
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  فلش فصل 05

  8.2

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 439
  7.8

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 192
  8.2

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 215
  7.5

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 159
  7.7

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 169
  7.9

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 143
  7.7

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 170
  9.2

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 160
  9.2

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 180
  7.3

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 179
  7.6

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 161
  8

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 125
  7.7

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 151
  8.1

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 150
  8

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 170
  8.2

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 172
  8.4

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 173
  8.6

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 186
  7.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 163
  7.2

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 141
  8

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 155
  8.8

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 268
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  فلش فصل 06

  7.7

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 493
  8.1

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 228
  7.7

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 233
  7.9

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 178
  7.7

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 155
  7.6

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 155
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 155
  8.2

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 212
  9

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 362
  7.1

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 300
  5

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 199
  7.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 171
  8

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 117
  8.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 225
  8.1

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 203
  6.9

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 255
  8.1

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 382
  7.5

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 246
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید