دلباخته

Sen Anlat Karadeniz

نفس سالیان سال توسط همسرش در عمارتی زندانی بوده، او روزی به دنبال راهی برای فرار از مهلکه ای که درونش است و تغییر زندگی اش می افتد، در این بین نفس با درگیری ها و مشکلاتی رو به رو می شود که زندگی او را برای همیشه دگرگون می کند.....
people رده سنی: Not Rated
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: Sinegraf
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  دلباخته فصل 01

  8.9

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 7275
  8.9

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 2080
  8.9

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 1901
  8.8

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 1671
  8.8

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 1773
  8.8

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 1460
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 1493
  8.8

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 1615
  8.8

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 1371
  8.8

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 1583
  8.8

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 1403
  8.8

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 1293
  8.3

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 1342
  8.3

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 1432
  8.3

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 1588
  8.3

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 1452
  8.3

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 1231
  8.3

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 1147
  8.6

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 1242
  8.6

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 1283
  8.6

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 1102
  8.6

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 1154
  8.7

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 1094
  8.7

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 1174
  8.7

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 1409
  8.7

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 1191
  8.6

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 1114
  8.6

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 1368
  8.6

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 1137
  8.6

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 1336
  8.6

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 1119
  8.6

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 1173
  8.5

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 1111
  8.5

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 985
  8.5

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 1013
  8.6

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 1130
  8.6

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 966
  8.6

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 997
  8.7

  قسمت سی و نهم

  Episode 39
  remove_red_eye 940
  8.7

  قسمت چهلم

  Episode 40
  remove_red_eye 1011
  8.7

  قسمت چهل و یکم

  Episode 41
  remove_red_eye 2167
  9

  قسمت چهل و دوم

  Episode 42
  remove_red_eye 1456
  9

  قسمت چهل و سوم

  Episode 43
  remove_red_eye 925
  9

  قسمت چهل و چهارم

  Episode 44
  remove_red_eye 1301
  9.2

  قسمت چهل و پنجم

  Episode 45
  remove_red_eye 1584
  9.2

  قسمت چهل و ششم

  Episode 46
  remove_red_eye 1217
  9.2

  قسمت چهل و هفتم

  Episode 47
  remove_red_eye 1125
  8.7

  قسمت چهل و هشتم

  Episode 48
  remove_red_eye 1082
  8.7

  قسمت چهل و نهم

  Episode 49
  remove_red_eye 906
  8.7

  قسمت پنجاهم

  Episode 50
  remove_red_eye 904
  9

  قسمت پنجاه و یکم

  Episode 51
  remove_red_eye 1191
  9

  قسمت پنجاه و دوم

  Episode 52
  remove_red_eye 1034
  9

  قسمت پنجاه و سوم

  Episode 53
  remove_red_eye 827
  8.7

  قسمت پنجاه و چهارم

  Episode 54
  remove_red_eye 868
  8.7

  قسمت پنجاه و پنجم

  Episode 55
  remove_red_eye 932
  8.7

  قسمت پنجاه و ششم

  Episode 56
  remove_red_eye 1115
  8.6

  قسمت پنجاه و هفتم

  Episode 57
  remove_red_eye 880
  8.6

  قسمت پنجاه و هشتم

  Episode 58
  remove_red_eye 874
  8.6

  قسمت پنجاه و نهم

  Episode 59
  remove_red_eye 779
  8.9

  قسمت شصتم

  Episode 60
  remove_red_eye 880
  8.9

  قسمت شصت و یکم

  Episode 61
  remove_red_eye 1053
  8.9

  قسمت شصت و دوم

  Episode 62
  remove_red_eye 833
  8.8

  قسمت شصت و سوم

  Episode 63
  remove_red_eye 833
  8.8

  قسمت شصت و چهارم

  Episode 64
  remove_red_eye 869
  8.8

  قسمت شصت و پنجم

  Episode 65
  remove_red_eye 806
  8.8

  قسمت شصت و ششم

  Episode 66
  remove_red_eye 1844
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  دلباخته فصل 02

  7.8

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 826
  7.8

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 543
  7.8

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 571
  7.8

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 1688
  8.6

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 627
  8.6

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 773
  8.6

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 863
  8.6

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 426
  7.5

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 1126
  7.5

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 485
  7.5

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 346
  7.6

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 141
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید